Student Interface – Online language schools: Language Life, Bingo, Kaleidoscope, Russificate, Russificate Culture

Դիմել դասընթացի համար

Անկախ Ձեր պատվիրած դասերի քանակից, Ձեզ երաշխավորված է անվճար 30 րոպե տևողությամբ փորձնական դաս (իմանալ ավելին).
Եթե դուք արդեն ունեք օգտահաշիվ, ապա ձեզ հարկավոր չէ դիմում ուղարկել: Խնդրում ենք մուտք գործել և պատվիրել ձեր վահանակից